Videokonferans Teknolojileri – Telesağlık Temel Başvuru Kitabı

Telesağlık; çevrim içi (online), telefon ya da başka bir iletişim yöntemi ile sağlık hizmetini uzaktan sağlamak anlamına gelmektedir.
Kitabı; öncelikle farklı tıp uzmanlıklarında telesağlıkla ilgili literatür bilgisini derlemektedir. Bunun yanı sıra diş hekimleri, hemşireler, fizyoterapistler, ilk ve acil yardım teknikerleri, radyoloji teknikerleri, patoloji teknikerleri gibi sağlık çalışanlarının da kendi alanlarıyla ilgili telesağlık bölümlerini kapsayan bütüncül bir içeriğe sahiptir.
Bu kitabın sadece farklı alanlardaki literatür bilgisini derlemekle kalmayıp yazarların konuya ilişkin uzman görüşlerini de kapsaması ve ayrıca etik, hukuk, videokonferans teknolojisi ve ses ve görüntü rejimi gibi telesağlık için işe dönük müstakil bölüm içerikleri ile uygulayıcılar için bir rehber niteliği görmesi amaçlanmıştır. Böylelikle okuyucu, videokonferans görüşmesinde kadraj nasıl ayarlanmalı sorusundan telesağlık için aydınlatılmış onam hazırlamaya kadar uygulamada ihtiyaç duyacağı pek çok konuya erişme olanağı bulacaktır.
Son olarak afet, denizcilik ve havacılık gibi özel durumlaraki telesağlık uygulamalarına ayrılan müstakil bölümler, telesağlık uygulamalarının heterojen yapısı düşünüldüğünde kitabın olabildiğince kapsayıcı bir içeriğe sahip olmasını sağlamıştır.
Kitap; tıp doktorları, diş hekimleri, hemşireler, fizyoterapistler, sağlık teknisyenleri, sağlık idarecileri, sağlık girişimcileri ve bu bölümlerin öğrencileri için önerilir.

Yayınevinin tanıtım yazısından


Pandeminin hayatımızda yarattığı en büyük dönüşümlerden birisi, teknolojiyi ve dijital iletişim araçlarını hayatımızın birçok alanına beklemediğimiz bir hızda entegre etmek zorunda kalmamız oldu. Her ne kadar telesağlık alanı uzun zamandır gelişmekte olsa da pandemi gibi bir aciliyet durumu yaşanmadığından dolayı küçük adımlarla, daha dikkatli ve özenli bir şekilde hayatımıza dahil oluyordu. Ancak COVID-19 burada da hızlanmayı mecbur kıldı.

Bu kitap projesi de pandemiden kısa bir süre önce konuşulmaya başlanmıştı. İlker Küçükparlak bu konudaki ilgisinden ve Türkçe kaynak eksikliğinden bahsettiğinde muhtemelen yayınlandığı zaman herkesin ihtiyaç duyacağı bir kaynak kitaba dönüşeceğini hiç düşünmemiştir, tıpkı benim davet edildiğim bölümü kabul ederken düşünmemem gibi. Ancak konuşmamızın üzerinden kısa bir süre geçmeden pandemi başladı ve bu hem kitabın önemini artırdı hem de yayınlanma sürecini etkiledi.

Benim kitaba katkım işin teknoloji boyutuyla, hatta daha spesifik olarak videokonferans kısmıyla alakalı. Her ne kadar videokonferans teknolojilerinin kullanımı gün geçtikçe kolaylaşsa da kaliteli ve verimli bir şekilde bu teknolojileri kullanmak için gerekli olan temel teknik bilgiye erişim her zaman kolay olmuyor. Ben de bu bölümü yazarken işin teknik kısmını olabildiğince anlaşılır kılmaya ve bu kaynaktan faydalanacak tüm sağlık çalışanlarının videokonferans araçlarını ve alakalı teknolojileri olabildiğince kolay bir şekilde kullanabilmesine yardımcı olmayı hedefledim. Umarım kitabı kullanacak tüm sağlık çalışanları için faydalı bir kaynak olur.


Kitabı satın alabileceğiniz adreslerden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz.


Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.