Contact

Contact for everything: [email protected]

For NewsLabTurkey related communication: [email protected]

If you prefer any other way (like Signal etc.) ask for it using one of the ways above.

Genel iletişim için: [email protected]

NewsLabTurkey ile alakalı konular için: [email protected]

Eğer başka bir yolla iletişime geçmek isterseniz (Signal vs.) yukarıdaki yollardan birisini kullanarak isteyebilirsiniz.


You can check my booking page if you want to set up a meeting with me.

Eğer benimle bir görüşme ayarlamak istiyorsanız toplantı isteği sayfamı kullanabilirsiniz.