Contact

Contact for everything: [email protected]

For NewsLabTurkey related communication: [email protected]

If you prefer any other way (like Signal etc.) ask for it using one of the ways above.

Genel iletişim için: [email protected]

NewsLabTurkey ile alakalı konular için: [email protected]

Eğer başka bir yolla iletişime geçmek isterseniz (Signal vs.) yukarıdaki yollardan birisini kullanarak isteyebilirsiniz.


You can check my booking page if you want to set up a meeting with me.

Eğer benimle bir görüşme ayarlamak istiyorsanız toplantı ayarlama sayfamı kullanabilirsiniz.


Around the Web | Başka Nerede

TwitterMastodon – Bandcamp – GoodreadsInstagramInoreaderLinkedInTumblr

Please note that direct messages from these platforms may not be the best way to get in touch with me. If you want to make sure I’ll see your message, send an email.

Bu platformlardan mesaj göndererek bana ulaşmak isterseniz geç cevap verebileceğimi ya da gözden kaçırabileceğimi aklınızda bulundurun. Eğer hızlı bir şekilde bana ulaşmak ve mesajınızı aldığımdan emin olmak istiyorsanız, email ile bana ulaşın.