Contact

For everything: ahmet@ahmetasabanci.com

You can download my PGP key here.

For NewsLabTurkey related communication: ahmet@newslabturkey.org

Alternative encrypted email communication:

ahmetasabanci@protonmail.com

If you prefer any other way (like Signal etc.) ask for it using one of the ways above.

Genel iletişim için: ahmet@ahmetasabanci.com

PGP anahtarını buradan indirebilirsiniz.

NewsLabTurkey ile alakalı konular için: ahmet@newslabturkey.org

Eğer ProtonMail ile şifreli eposta göndermek isterseniz:

ahmetasabanci@protonmail.com

Eğer başka bir yolla iletişime geçmek isterseniz (Signal vs.) yukarıdaki yollardan birisini kullanarak isteyebilirsiniz.


You can use the embedded form below or check my Koalendar page if you want to set up a meeting with me.

Eğer benimle bir görüşme ayarlamak istiyorsanız, aşağıdaki formu ya da Koalendar sayfamı kullanabilirsiniz.


Around the Web | Başka Nerede

TwitterMastodon – Bandcamp – GoodreadsInstagramInoreaderLinkedInTumblrMatter

Please note that direct messages from these platforms may not be the best way to get in touch with me. If you want to make sure I’ll see your message, send an email.

Bu platformlardan mesaj göndererek bana ulaşmak isterseniz geç cevap verebileceğimi ya da gözden kaçırabileceğimi aklınızda bulundurun. Eğer hızlı bir şekilde bana ulaşmak ve mesajınızı aldığımdan emin olmak istiyorsanız, email ile bana ulaşın.