Metis (terim çevirilerinde güncele bakmamış olduğunu anladığımız serbest yazılım gibi bir iki nazarlık kusuru saymazsak) şanına yakışır bir edisyon olarak çıkardı, ona ayrıca saygılarımı sunuyorum. Hele ki Aaron makalesiyle genişletmek gerçekten yayıncı farkını gösteriyor.

Gelgelelim kitabın kendisinin çok önemli bir kitap olmadığını düşünüyorum. Her şeyden önce el kitabı gibi anılabilecek kapsamda, kuramsal yanını derinleştirmeden, güncel örnekleri iyi ve etraflıca açıklamayı tercih eden üslubu var. Bu da güncelliğe fazla bağlı bir çerçeve olmasına yol açıyor…

Asıl rahatsız olduğum kısımsa TV programları temel alınarak ve kitaplaştırmaya yönelik özel bir özen gösterilmeksizin hazırlanmış olması. Metis’in çeviriyi yayımlayacağı sırada Aaron makalesini eklemeyi becermesi gibi, yayıncısının da bu diyalogları kitaplaştırırken kimi bilgi kutucukları vb. yeni medyanın bilgiye dönük yarattığı katmanları yansıtacak bir hazırlık yapmış olmasını isterdim.

Dolayısıyla kitap iyi, güzel, başarılı ve fakat güncel ve eskiyecek tespitini paylaşmayı borç bildim.